Privatumo politika

Sąvokos

Svetainė - www.zoze.shop internetinė parduotuvė, kurioje parduodami produktai, skirti gyvūnams.

Pardavėjas - Pipiro projektai, UAB, adresu V. Putvinskio g. 50, LT-44211 Kaunas, įmonės kodas 305056664.

Vartotojas – bet kuris, prisiregistravęs prie Svetainės, asmuo ir kuris naudojasi Svetainės teikiamomis paslaugomis.

Paslaugos – Pardavėjo vykdomas prekių pardavimas ir pristatymas.

Slapukas – nedidelis failas, kuris yra siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui, apsilankančiam svetainėje.

Asmens Duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu kurio tapatybė žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojant tokius duomenis kaip asmens kodas, vienas ar daugiau asmeniui būdingų, fizinių, fiziologinių, psichologinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių požymių ženklų.

Bendrosios nuostatos

1.  Svetainės Privatumo Politikoje numatytos pagrindinės Asmens Duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

2.  Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

3.  Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie užsiregistruoja Svetainėje ar užsisako atitinkamas Paslaugas. Vartotojas su Privatumo politikos dokumentu gali susipažinti Svetainėje, atsisiųsti ir jį atsispausdinti. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

4.  Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Pardavėjas gauna Asmens duomenis, su kuriais Vartotojas užsisako ir/ar naudojasi Svetainės Paslaugomis. Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia Pardavėjo Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias Pardavėjas neatsako. Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų svetaines ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių svetainių turinį ir/ar jų naudojamus metodus privatumo politikai užtikrinti, todėl prieš pateikdamas bet kokią informaciją apie save Vartotojas turėtų susipažinti su taisyklėmis, privatumo politika ir kitais atitinkamos svetainės dokumentais.

5.  Asmenys, kurie nori prisiregistruoti Svetainėje ir naudotis jos teikiamomis Paslaugomis, turi pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotus vartotojo vardą ir slaptažodį Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas bet kuriuo metu gali koreguoti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis arba deaktyvuoti savo profilį.

Asmens duomenys

6.  Registruojantis ar naudojantis Svetainės paslaugomis, Pardavėjas renka šiuos duomenis: Vardas, Pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. paštas.

7.  Pardavėjas renka Asmens duomenis šiais tikslais:

     7.1. Norėdamas naudotis Svetainės siūlomomis Paslaugomis, Vartotojas turi pateikti būtinuosius Asmens duomenis, norint sėkmingai įvykdyti tam tikrą Paslaugą.

     7.2. Siekdami užtikrinti nuolatinį Svetainės paslaugų tobulinimą ir vystymą bei pateikti Vartotojui geriausius įmanomus Paslaugų pasiūlymus, Pardavėjas pasilieka teisę naudoti Asmens duomenis rinkodaros tikslais, kai Vartotojas išreiškia savo sutikimą (pavyzdžiui, pažymėdamas varnele atitinkamą langelį, prenumeruojant naujienlaiškį ir kt.).

     7.3. Tiesioginės rinkodaras tikslais Pardavėjas renka šiuos Asmens duomenis: el. paštą. Sutikimas naudoti Asmens duomenis rinkodaros tikslais išreiškiamas pažymint atitinkamą langelį.

8.  Svetainėje yra naudojami Slapukai. Daugiau informacijos galite rasti Slapukų politikoje Vartotojas savanoriškai sutinka leisti Pardavėjui įrašyti Slapukus paspaudus mygtuką „Sutinku“ žemiau nurodytu būdu: „Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Patvirtindami, jūs sutinkate su slapukų naudojimo politika.“

9.  Jūs turite teisę naršyklės nustatymuose ištrinti arba blokuoti Slapukus, tačiau tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.

10.  Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

11.  Vartotojas bet kuriuo metu gali atšaukti šį sutikimą siųsdamas el. laišką hello@zoze.shop.

12.  Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus, siekiant administruoti Svetainę ir diagnozuoti galimus sutrikimus.

13.  Vartotojas suteikia teisę Pardavėjui rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tiek, kiek yra numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo leidimą Pardavėjui rinkti, tvarkyti, valdyti ir saugoti pateiktus Asmens duomenis, reikalauti nutraukti Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir saugojimą, ištrinti Asmens duomenis ir ištrinti Vartotojo profilį.

14.  Pardavėjas, gavęs prašymą iš Vartotojo ištrinti Asmens duomenis ir/ar asmeninę paskyrą, turi nedelsiant sustabdyti jo/jos Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, jog Pardavėjas turi ištrinti Vartotojo Asmens duomenis, jeigu turi teisinį pagrindą juos saugoti.

15.  Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdamas sužinoti kokius Asmens duomenis Pardavėjas surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir/ar buvo teikti, Vartotojas iš anksto turi kreiptis į Pardavėja el. paštu. Pardavėjas įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.

16.  Jei Vartotojas, susipažinęs su savo Asmens duomenimis, nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, jis turi teisę kreiptis į Pardavėją el. paštu, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir/arba sustabdyti tokius Asmens duomenis. Asmens duomenys taisomi ir ištrinami arba jų tvarkymas sustabdomas atsižvelgiant į duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Pardavėjas įgyvendina Vartotojo teisę sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą (arba sunaikinti Asmens duomenis) per 10 darbo dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.

17.  Pardavėjas saugo Asmens duomenis 10 metų nuo jų pateikimo, nebent šioje Privatumo politikoje numatytas kitoks saugojimo terminas.

18.  Vartotojas iš anksto sutinka, kad Pardavėjas turi teisę saugoti duomenis, kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jei jo duomenys buvo panaudoti neteisėtai veiklai vykdyti ar tapatybės vagystei, ar kitam pažeidimui, kuris buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jei Pardavėjas neteisėtai naudojo Vartotojo Asmens duomenis, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

19.  Pardavėjas užtikrina, kad Vartotojo Svetainėje pateikti Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, tapatybės vagystės, sukčiavimo ir Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktus.

20.  Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus Svetainėje naudojamus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir negali atskleisti Asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims nei apie save, nei apie trečiąsias šalis, jei tokie trečiųjų šalių Asmens duomenys jam tapo prieinami, nedelsdamas turi informuoti Pardavėją apie matomus pažeidimus.

Baigiamosios nuostatos

21.  Ši Privatumo politika galioja nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. Vartotojai bus informuoti apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Svetainėje ir/ar siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.