Paslaugų teikimo sąlygos

Pipiro projektai, UAB, registruotas adresu V. Putvinskio g. 50, LT-44211 Kaunas, įmonės kodas 305056664, PVM Nr. LT100012274913, (toliau-Pardavėjas), kuriam priklauso ši internetinė parduotuvė svetainėje www.zoze.shop (toliau-El. Parduotuvė). Klientas yra pilnametis fizinis asmuo, turintis veiksnumą, arba juridinio asmens atstovas, kuris perka iš elektroninės parduotuvės ar gauna kitas elektroninės parduotuvės teikiamas paslaugas.

Bendrosios sąlygos

1.  Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes Klientui, o Klientas įsipareigoja sumokėti nurodytą kainą.

2.  Pirkimo sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas susipažįsta su Pardavėjo pateikta informacija apie prekę, kainą, pristatymo sąlygas, prekių garantijas, prekių grąžinimo politiką, pateikia el. užsakymą Pardavėjui, kuris patvirtina, kad el. užsakymas buvo gautas.

3.  Pardavėjas turi teisę pakeisti bet kokią El. Parduotuvėje pateiktą informaciją, o Klientas privalo kiekvieną kartą su ja susipažinti prieš naudojantis svetaine.

4.  Pardavėjas pateikia visą susijusią informaciją apie produktus ir pasiūlymus El. Parduotuvėje, kad Klientas galėtų įvertinti ir priimti tinkamą sprendimą užsakant prekę.

5.  Atsiskaitymo už prekes galimybės pateikiamos El. Parduotuvėje.

6.  Prekių pristatymo galimybės pateikiamos El. Parduotuvėje.

Pardavėjo teikiamos garantijos

1.  Prekių kokybės garantiją, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, nustato prekių pardavėjas ir/ar prekių gamintojas, platintojas, tiekėjas, importuotojas ar bet kuris kitas asmuo, platinantis prekes savo vardu. Jei numatyta tokio tipo garantija, tai nurodoma kartu su produktu pateiktame aprašyme.

2.  Nustatyto garantinio termino atveju reikalavimai dėl gamyklinių defektų atsiradimo gali būti reiškiami, jei defektai nustatomi garantinio termino metu. Jei komplektuojamai detalei taikomas trumpesnis garantinis terminas nei pagrindiniam gaminiui, reikalavimas komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinės gaminio kokybės garantijos laikotarpį. Jei komplektuojamai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio produkto kokybės garantinis terminas, reikalavimus dėl garantinio termino metu pastebėtų komplektuojamos detalės trūkumų gali būti pareikšta, nepaisant to, kad pagrindinio produkto kokybės garantijos terminas yra pasibaigęs.

3.  Klientas gali pareikšti reikalavimus dėl prekių trūkumų per garantinį terminą arba per nustatytą prekės tinkamumo naudoti terminą. Jei toks terminas nenustatytas, Klientas gali pranešti apie prekės trūkumus per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip dvejus metus nuo prekės gavimo, nebent teisės aktuose nurodyta kitaip.

4.  Garantiniu laikotarpiu pakeistam gaminiui ar jo komplektuojamajai detaliai neskaičiuojamas naujas garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis tęsiasi pagal pagrindinį daiktą.

5.  Atsiskaitymo už prekes galimybės pateikiamos El. parduotuvėje.

6.  Prekių pristatymo galimybės pateikiamos El. Parduotuvėje.

Prekių grąžinimo tvarka

1.   Klientas turi teisę be jokios priežasties atšaukti pirkimą ir grąžinti Pardavėjui prekes (ne maisto) per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Pardavėjui gali būti grąžintos tik nenaudotos prekės. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Klientas turi užpildyti Prekių grąžinimo formą internete ir per 14 dienų nuo šios formos pateikimo nusiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas padengia Klientas.

2.  Pardavėjas pinigus grąžina Klientui taip pat, kaip buvo gautas apmokėjimas perkant, kai prekės grąžintos per 14 dienų.

3.  Jei Klientui nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per 14 dienų, nuo ne maisto prekių gavimo dienos, pakeisti ją panašiu produktu ar įvairaus dydžio, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumu produktu. Jei keičiant prekę yra kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui pagal perskaičiuotas kainas.

4.  Klientas negali pasinaudoti teise grąžinti Pardavėjui prekes, jei jos buvo individualiai pagamintos Klientui arba jei prekės negali būti grąžintos dėl jų komercinių savybių, jos greitai genda, arba pasibaigė jų galiojimo terminas, arba jei jos buvo naudotos.

Pažeistos prekės

1.  Klientas turi teisę pakeisti arba grąžinti gautą nekokybišką prekę. Kad galėtų pasinaudoti šia teise, Klientas turi užpildyti internetinę paraiškos formą ir nurodyti, ar Klientas nori ją pakeisti, suremontuoti, atitinkamai sumažinti jos kainą, kompensuoti jos remonto išlaidas. Prie paraiškos formos turi būti pridėtas mokėjimo už šį pirkinį įrodymas. Priešingu atveju paraiška nebus nagrinėjama. Pardavėjas privalo atsakyti Klientui per 10 dienų nuo paraiškos gavimo.

2.  Prekės, turinčios trūkumų dėl netinkamo naudojimo, yra negrąžinamos, nekeičiamos ir neremontuojamos.

Asmens duomenų tvarkymas

1.  Užsakymo pateikimo metu Kliento pateikti duomenys Pardavėjui naudojami užsakymui įvykdyti ir klientui identifikuoti. Visi duomenys naudojami tik elektronine forma.

2.  Pardavėjas, kaip duomenų valdytojas ir tvarkytojas, laikosi galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

3.  Norėdami naudoti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Pardavėjas turi gauti Kliento sutikimą. Daugiau informacijos apie asmens duomenis pateikiama Pardavėjo privatumo politikoje.

Baigiamosios nuostatos

1.  Pardavėjas ir Klientas susitaria bendradarbiauti vykdydami savo įsipareigojimus pagal šiuo Terminus ir Sąlygas.

2.  Visi ginčai sprendžiami taikiai, o jei ne, Lietuvos Respublikos teisme.

3.  Pardavėjas turi teisę pakeisti bet kokią El. Parduotuvėje pateiktą informaciją ir Klientas privalo kiekvieną kartą su ja susipažinti prieš naudojantis svetainės paslaugomis.